SI groepsbehandeling – Hoe draait je motor?

Kinderen met sensomotorische  informatieverwerkingsproblemen hebben vaak moeite met het automatisch regelen van de juiste alertheid/motor niveau tijdens gewone activiteiten. Deze kan dan vaak te laag of te hoog zijn voor de taak waar zij mee bezig zijn. In het alertheidsprogramma leren de kinderen 5 verschillende manieren om hun alertheid te reguleren middels de zintuigen. Door te ontdekken wat voor hen werkt om hun alertheid/motorniveau te veranderen leren de kinderen zelf te bepalen wat ze nodig hebben of wat ze moeten gaan doen om dit te bereiken.

Doelgroep 

Kinderen van 7-12 jaar die: 

  • problemen hebben in de sensomotorische informatieverwerking 

  • moeite hebben hun alertheid aan te passen aan de situatie 

  • dromerig zijn 

  • prikkel zoekend gedrag laten zien 

  • moeite hebben zich te concentreren 

  • in groepsverband meer willen leren over hoe zij hun gedrag zelf kunnen reguleren