Kinderfyzie is een vooruitstrevende discipline binnen de praktijk FyzieKinderfyzie is toonaangevend in Amersfoort door zijn kwaliteit, toegankelijkheid, herkenbaarheid en innovatie. In een sprankelend en breed gespecialiseerd team leveren we zorg op maat aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.  

Professioneel en veelzijdig

Ons team bestaat uit vier gespecialiseerde kinderfysiotherapeuten en drie kinderfysiotherapeuten in opleiding:  Janne van Essen, Mona Maghsudi, Bente Bruijn, Kelly van Leeuwen, Emma de Korte, Yoeki Keijzer & Stephanie Visser. Onze specialiteit ligt o.a. bij het behandelen van zuigelingen, kinderen met problemen in de grove of fijne motoriek, kinderen met problemen in de sensorische informatieverwerking, schrijfproblemen, sportblessures en kinderen met een syndroom. We stimuleren de kinderen tot hun beste kunnen en we begeleiden naast het kind de ouders tijdens het behandeltraject. Iedereen is welkom en we bieden een persoonlijke benadering, professionaliteit en veelzijdigheid.   

Naast individuele behandelingen, zijn er ook verschillende behandelingen in kleine groepen opgezet voor jonge en oudere kinderen zoals peutergym, kleutergym en groepen voor kinderen / jongeren met aanhoudend langdurige klachten (ALK). Welke klacht, aandoening of blessure uw kind ook heeft, bij KinderFyZie vindt u altijd snel de juiste en deskundige therapeut.  

Samenwerking

Kennis betekent veel voor ons. Wij werken daarom graag samen met andere deskundigen. We overleggen indien nodig met uw huisarts en met andere therapeuten van Fyzie in één van de gezondheidscentra.

KinderFyZie werkt niet graag alleen en gelooft in nauwe samenwerking. Zo werken wij samen met onder meer het Meander MC, de Geheime tuin en Youké, “gewoon” omdat we blij worden van het goed kunnen behandelen.

Tarieven

Zitting Kinderfysiotherapie €56,75
Kinderfysiotherapie aan huis €79,25
Intake na verwijzing €56,75
Screening, intake, onderzoek €60,25

Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden uw behandeling bij KinderFyzie geheel of gedeeltelijk. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met uw verzekeringsmaatschappij. U noemt dan onze praktijkcode: 04010164. Indien nodig adviseren wij u.

Zorgverzekering

Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden uw behandelingen bij KinderFyZie geheel of gedeeltelijk. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met uw verzekeringsmaatschappij. Ook hierbij helpen wij u graag.

WGBO

Als u onder medische behandeling staat bij een deskundige, vertrouwt u uw gezondheid aan hem of haar toe. Het kan zijn dat u zich afhankelijk voelt van uw arts of hulpverlener. Het is daarom belangrijk om te weten dat u als patiënt bepaalde rechten en plichten heeft. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is in 1995 vastgelegd hoe de relatie tussen zorgverlener en patiënt is. In de WGBO zijn belangrijke punten opgenomen, die voor u als patiënt van belang kunnen zijn.

Wat te doen bij een klacht over uw Kinderfysiotherapeut

KinderFyzie is aangesloten bij de klachtenregeling van het Keurmerk Fysiotherapie. Zie hiervoor deze folder

Als u niet tevreden bent over uw fysiotherapeut, meld dit dan in eerste instantie bij de praktijk door het invullen van een klachtenformulier. Dit formulier kunt u opvragen bij de praktijk. In een gesprek zoeken we samen met u naar een passende oplossing.

Zorgbelang Nederland kan u eventueel helpen. Dit adviespunt beantwoordt uw vragen en geeft advies. Kijk voor meer informatie op www.zorgbelang-nederland.nl.

De klachtencommissie

Komt u er samen met uw kinderfysiotherapeut niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Keurmerk Fysiotherapie.

U meldt uw klacht bij een onafhankelijk klachtenconsulent door een mail te sturen naar: klacht@keurmerkfysiotherapie.nl

Een van de klachtenconsulenten van Keurmerk Fysiotherapie neemt dan contact met u op en zal proberen samen met u en uw fysiotherapeut tot een oplossing te komen.