Vathorst gezond voor kinderen met overgewicht. 

Vathorst is een jonge wijk waarin relatief veel jonge kinderen wonen. Ook Vathorst ontkomt er niet aan dat het gemiddeld gewicht stijgt en er een afname is in activiteiten. 

Om bij kinderen in Vathorst een gezonde leefstijl te ontwikkelen is een programma opgezet waarbij er een samenwerking is tussen verschillende zorgverleners zoals de huisartsen, diëtiste en de buurtsportcoach, om de ouders en kinderen een houvast te geven. 

Doelgroep: 

Het programma is voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar met een hoger BMI, waarbij zij moeite hebben met bewegen in sport en spel ten gevolge van dat overgewicht. 

Doel: 

Het hoofddoel is het behalen van de norm gezond bewegen voor kinderen (meer dan 1 uur per dag matig-intensief bewegen plus 3-4x per week sporten incl. gym op school). Daarnaast komt het ontwikkelen van een beter zelfgevoel/zelfbeeld aan bod. 

Inhoud van de kinderfysiotherapie: 

De kinderfysiotherapie bestaat uit een beweegprogramma van 4 maanden. Gedurende deze periode zijn er 16 lessen met 8 verschillende onderwerpen. We richten ons op het verbeteren van conditie o.a. door gebruik te maken van de fitnessapparatuur maar hiernaast hebben we veel aandacht voor balvaardigheden, kracht en balans. 

Waar: Kinderfyzie, locatie Vathorst

Duur: 16 lessen van 60 minuten

Vergoeding: via de zorgverzekeraar

Aanmelding: via mail (info@fyzie.nl) of bellen naar onze praktijk op nummer 033-2048000.