Therapie bij schrijfproblemen

Kinderen die problemen hebben met schrijven kunnen bij ons worden aangemeld voor onderzoek naar de motorische en de schrijfmotorische ontwikkeling. Middels gestandaardiseerd onderzoek, een schrijfobservatie en soms aanvullende testen brengen we het schrijfprobleem in kaart en stellen we in overleg met u als ouders en evt. de leerkracht een behandelplan op.  

Indicaties voor onderzoek en behandeling van schrijfproblemen zijn o.a.: 

  • Slecht leesbaar handschrift 
  • Moeite met leren en reproduceren van de letters 
  • Problemen bij de overgang van blokletters naar verbonden schrift 
  • Traag schrijftempo en hierdoor niet mee kunnen komen met de rest van de klas 
  • Pijn bij schrijven