Sensorische informatieverwerking (SI)

Wat is sensorische informatieverwerking? 

Via onze zintuigen nemen we prikkels uit onze omgeving en ons eigen lichaam op. De informatie afkomstig uit de verschillende prikkels gebruiken wij om te overleven, onze behoeftes te bevredigen, te leren en soepel te bewegen.  

Onze hersenen ontvangen sensorische informatie, interpreteren deze als boodschap en organiseren een doelmatige reactie.  

Er zijn vijf zichtbare en twee onzichtbare zintuigsystemen. De vijf zichtbaren zijn: 

 • het tactiele zintuig (tast) 
 • het auditieve zintuig (gehoor) 
 • het visuele zintuig (zicht) 
 • het oraalsensorische zintuig (smaak) 
 • het olfactoire zintuig (reuk) 

De onzichtbare zintuigen zijn: 

 • het vestibulaire zintuig (evenwicht) 
 • het proprioceptieve zintuig (spier- en gewrichtsgevoel) 

De laatste twee geven ons belangrijke informatie over respectievelijk zwaartekracht en ruimte, evenwicht en beweging en de positie van ons hoofd en lichaam in verhouding tot het aardoppervlak en waar onze lichaamsdelen zich bevinden, hoeveel spanning erop staat en wat ze aan het doen zijn. 

Wanneer de sensorische boodschappen uit onze omgeving en ons eigen lichaam niet goed verwerkt worden, is er sprake van problemen in de sensorische informatieverwerking. Iemand heeft dan moeite om adequaat te reageren op alledaagse prikkels.  

Op het moment dat de zintuigsystemen niet optimaal functioneren kan ook hun samenwerking en afstemming op elkaar verstoord zijn.  

Indicatie voor onderzoek naar de sensorische informatieverwerking  

 • Uw kind is beweeglijk en impulsief 
 • Uw kind is dromerig en lijkt in zijn eigen wereld te leven 
 • Uw kind reageert vaak laat op binnenkomende prikkels of prikkels uit zijn eigen lichaam (bv. naam roepen, aandrang voelen) 
 • Uw kind reageert met een sterke afweerreactie op prikkels (bv. Geluiden, voeding, kleding, onverwachte of onvoorspelbare situaties) 
 • Uw kind lijkt alles op te merken in zijn of haar omgeving en is hierdoor sneller afgeleid dan andere kinderen  
 • Uw kind beweegt houterig of onvoldoende afgestemd op de situatie 

Onderzoek naar de sensorische informatieverwerking 

Om een zo breed mogelijk beeld van het kind en de hulpvraag te krijgen wordt het onderzoek opgesplitst in meerdere delen. Er wordt gestart met een intake met (een van) de ouders en het kind om te kijken waar de hulpvraag ligt.  

Vanuit hier wordt het onderzoek ingepland waar we de sensomotorische ontwikkeling in kaart brengen. De eerste keer wordt onderzoek gedaan naar de motoriek. Hier gaat het vooral om de uitvoering en de informatieverwerking hierbij. Bij het tweede deel van het onderzoek wordt het sensorische deel in kaart gebracht.  

 

U, als ouder, vult daarnaast een vragenlijst in die gaat over de zintuigelijke informatieverwerking (Sensory Profile-oudervragenlijst). De vragenlijst kan evt. ook door leerkrachten worden ingevuld (Sensory Profile- School Companion). 

Wanneer we alle informatie hebben verzameld schrijven we een onderzoeksverslag dat we vervolgens met u bespreken en aan u meegeven. Het kan zijn dat u verder kunt met de adviezen, maar wellicht wordt er ook een behandeltraject aangeboden. Dit is afhankelijk van de uitslagen van de testen en omstandigheden van het kind/ouders.