Psychosomatische klachten bij kinderen en jongeren

Psychosomatische klachten bij kinderen en jongeren nemen helaas steeds meer toe. Hierbij gaat het om lichamelijke klachten die door psychische factoren worden veroorzaakt, in stand gehouden of verergerd. Ze kunnen zich uiten in o.a. pijnklachten (hoofdpijn, buikpijn maar ook spier- en gewrichtsklachten), het verlies van motorische (bewegen) en sensorische (voelen) functies en symptomen als vermoeidheid, misselijkheid, duizeligheid of andere maag-darmklachten. 

Psychosomatische klachten worden ook omschreven als ALK (aanhoudende lichamelijke klachten) of functionele klachten.  

Behandeling 

Bij de behandeling van ALK ga je niet op zoek naar (lichamelijke) oorzaken maar naar de manier waarop de jongere om gaat met de klacht (coping). Bewust stilstaan bij je eigen gedachten en gevoelens in verschillende situaties en omstandigheden, is best ingewikkeld. Voor verschillende kinderen en jongeren, vooral als ze ALK hebben, kan het moeilijk zijn om hun eigen gedachten en gevoelens te benoemen. Laat staan dat je er ook nog nieuwsgierig naar kunt zijn en vraagt naar de gedachten en gevoelens van de anderen. Gevoelens en gedachten bepalen in grote mate het gedrag. Het is daarom in het belang van de jongeren met ALK om dit te kunnen. Om een veranderproces aan te gaan dien je stevig in je schoenen te staan, stevig in je eigen kracht te komen. 

Het is van belang de link te kunnen leggen tussen lichamelijke klachten en de (psychische) oorzaken hiervan. Hoe: “iets zwaar op je maag kan liggen” bij maagklachten, “ik er kopzorgen van krijg” bij hoofdpijnklachten, “ik mezelf voorbij ben gelopen” bij overspanning of burn out, “iets mij de adem beneemt” bij hyperventilatie en angst. 

In de behandeling werken de kinderfysiotherapeut en de psychosomatische fysiotherapeut intensief samen. Vaak wordt er bovendien gekozen voor een multidisciplinair behandeltraject waarbij naast de fysiotherapeut ook een psycholoog of een POH-GGZ jeugd deel uitmaakt van het team.  

Aanmelding: 

Kinderen kunnen worden aangemeld bij Mona of Bente. Je kunt hiervoor het beste contact opnemen met de praktijk telefonisch 033-2048000 of per mail.  (info@fyzie.nl)

 

Doelgroep

Kinderen en jongeren, ouder dan 12 jaar, die: 

  • Na afgerond medisch onderzoek onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten hebben (SOLK) 
  • Chronische vermoeidheid ervaren 
  • Chronische pijn ervaren 
  • Ademhalingsproblemen hebben (o.a. hyperventilatie) 
  • Gemotiveerd zijn om op een actieve manier om te gaan met hun klachten