Kinderen en jongeren met lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten zijn vaak minder actief dan hun leeftijdsgenoten. Vertrouwen krijgen in je lichaam en een actieve levensstijl en voldoende beweging zijn echter belangrijk voor het zo goed mogelijk omgaan met deze klachten.  

Een groepsprogramma kan kinderen en jongeren motiveren om anders om te gaan met hun klachten en (weer) in beweging te komen. Spelenderwijs leren wat spanning en stress met je lichaam kunnen doen en hoe je met leuke praktische  oefeningen deze klachten kan verminderen. 

Met als doel: deelname aan dagelijkse activiteiten met leeftijdsgenoten.

Doelgroep:  

Kinderen van 7-12 jaar en jongeren vanaf 12 jaar, die: 

  • Na afgerond medisch onderzoek onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten hebben (SOLK) 
  • Chronische vermoeidheid ervaren 
  • Chronische pijn ervaren 
  • Ademhalingsproblemen hebben (o.a. hyperventilatie) 
  • Gemotiveerd zijn om op een actieve manier om te gaan met hun klachten 
  • Hun activiteitenniveau willen verhogen in groepsverband 

Aanpak:  

Het groepsprogramma bestaat uit een deel pijneducatie, leren omgaan met piekeren, slaaptips ontspanningsoefeningen met daarnaast bewegen. De duur van het programma is 13 weken, waarbij in de eerste 5 weken 2x/ week, later 1x/ week fysiotherapie plaats vindt. Er is een nauwe samenwerking met de praktijkondersteuners jeugd GGZ van de huisartsen Eemland en de psychologen van de Geheime Tuin.