ALK groepsbehandeling

Jongeren met lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten zijn vaak minder actief dan hun leeftijdsgenoten. Vertrouwen krijgen in je lichaam en een actieve levensstijl en voldoende beweging zijn echter belangrijk voor het zo goed mogelijk omgaan met deze klachten.  

Een groepsprogramma kan kinderen en jongeren motiveren om anders om te gaan met hun klachten en (weer) in beweging te komen. Spelenderwijs leren wat spanning en stress met je lichaam kunnen doen en hoe je met leuke praktische  oefeningen deze klachten kan verminderen. 

Met als doel: deelname aan dagelijkse activiteiten met leeftijdsgenoten.

Doelgroep:  

Jongeren van 7-12 jaar en jongeren vanaf 12 jaar, die: 

  • Na afgerond medisch onderzoek aanhoudende lichamelijke klachten hebben (ALK) 
  • Chronische vermoeidheid ervaren 
  • Chronische pijn ervaren 
  • Ademhalingsproblemen hebben (o.a. hyperventilatie) 
  • Gemotiveerd zijn om op een actieve manier om te gaan met hun klachten 
  • Hun activiteitenniveau willen verhogen in groepsverband 
 

Aanpak:  

Het groepsprogramma bestaat uit een deel bewegen en een deel psycho-educatie, met de thema’s: jij & je mindset,
pijneducatie, stress, spanning, piekeren en slapen. De duur van het programma is 10 weken met hierin 18 lessen. Er is een nauwe samenwerking met de praktijkondersteuners jeugd GGZ van de huisartsen Eemland en de psychologen van de Geheime Tuin. 

Voor informatie over de startdatum van de ALK groep, stuur een mailtje naar mmaghsudi@fyzie.nl